SÁČKY NEBO PET LÁHVE? DO „BIOKONTEJNERU“ ROZHODNĚ NE

Jana Musálková Jeckelová

1. 3. 2023

Hnědý kontejner ve škále další barevných popelnic na tříděný odpad už není pro obyvatele Frýdku-Místku žádnou neznámou. Ne vždy ale lidé správně vyhodnotí, co do kontejneru na bioodpad patří, a co ne.

Do hnědých kontejnerů je vhodné vyhazovat biodpad z domácností, tedy zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky bez papírových a kovových částí, kávovou sedlinu. Dále zeminu z květináčů, tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin, drny, spadané ovoce, trávu, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny a květiny.

Do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad je naopak nevhodné odkládat papírové, lepenkové, plastové, kovové a jiné obaly. Nepatří do nich ani stavební a komunální odpad, papír, plasty a sklo, ani převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.

Obsah kontejneru na bioodpad z frýdecko-místeckého sídliště, do kterého lidé vhodili také sáčky nebo PET láhve. Takový odpad se musí dále dotřiďovat, což zvyšuje náklady na zpracování odpadu.

Občané mohou ve Frýdku-Místku využívat 34 „biokontejnerů“ na sídlištích, 4709 kusů hnědých popelnic pak stojí u rodinných domů. Biologicky rozložitelný odpad je dále možné bezplatně odevzdávat v areálu společnosti Frýdecká skládka, a.s. na Panských Nových Dvorech. V roce 2022 se lidé ve Frýdku-Místku zbavili 4878 tun biodpadu.

Mapa odpadového hospodářství | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)