SÁL NOVÉ SCÉNY VLAST PATŘIL JUBILANTŮM

René Stejskal

13. 9. 2023

Slavnostní setkání jubilantů, kteří v letošním roce oslavili nebo oslaví 70 a 75 let, se uskutečnilo v pondělí 11. září v sále Nové scény Vlast.

Jubilanty osobně přivítali primátor Petr Korč (Naše Město F-M), náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011) a náměstek primátora pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav Bártek (Naše Město F-M).

Dárkem pro jubilanty bylo vystoupení Tanečního a swingového orchestru Bedřicha Pukovce a pěvecké vystoupení dětí ze souboru Ostravička.