SDĚLTE NÁM PŘIPOMÍNKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM

Jana Musálková Jeckelová

11. 7. 2023

Máte připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy? Sdělte nám je osobně nebo písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, v Radniční ulici 1148, nebo je zašlete elektronickou poštou na adresu: das@frydekmistek.cz nebo boranova.magda@frydekmistek.cz, a to do 8. září 2023. Vaše podněty budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů (nové jízdní řády mají vejít v platnost 10. prosince 2023).