ŠPATNĚ ZAPARKOVANÁ AUTA ZNEMOŽŇUJÍ PRŮJEZD ZÁCHRANÁŘŮM A POPELÁŘŮM

René Stejskal

13. 7. 2023

Automobily zaparkované na nevhodných místech brání popelářským vozům v průjezdu k popelnicím. Těmito místy neprojede ani technika hasičů, což může mít při požáru fatální následky. Problém se týká sídlišť i jednotlivých ulic, např. Hasičské, Mozartovy i ploch před domy v Bruzovské ulici. Vozy, které brání průjezdu ulicemi, mohou být odtaženy.

Řidiči často zaparkují své automobily v místech, která pro parkování nejsou určena. Odstavují své vozy na plochách označených žlutými čárami anebo v úzkých ulicích, aniž by zachovali třímetrovou šířku vozovky, která je nutná pro průjezd vozidel záchranářů a také svozových vozů vyvážejících popelnice nebo kontejnery.

Řidiči popelářských vozů se ve Frýdku-Místku denně potýkají se špatnou průjezdností ulic. Někdy manévrují tak, že zaparkované automobily míjejí v centimetrových vzdálenostech. Občas se stane, že k popelnicím nedojedou a nemohou je proto vyprázdnit.

Daleko závažnější problém než nevyvezené popelnice je znemožnění příjezdu vozidel záchranářů v případě požárů. Záchranáři při složitých manévrech ztrácejí vzácný čas. Pozdní příjezd může znamenat rozšíření požáru, větší škody a pozdější zásah pří záchraně životů.

Město se snaží problémy s parkováním řešit. Všichni si uvědomují, že přibývá automobilů a řidiči je potřebují někam zaparkovat, hledají se nové plochy pro odstavení osobních automobilů i dodávek, podle zpracovaných studií přibydou v jednotlivých lokalitách desítky nových parkovacích míst. Město rovněž připravuje výstavbu jednoho nebo dvou parkovacích domů. Ale i v této pro řidiče složité situaci není akceptovatelné, aby špatně zaparkované automobily tvořily překážky zabraňující příjezdu záchranářů nebo popelářů.

Přestože město nechce působit represivně, bude muset v těchto případech zasahovat městská policie a takto špatně zaparkované automobily odtahovat. Je to zřejmě jediná možnost, jak zachovat průjezdnost komunikací.

Zveřejňujeme snímky, které nafotili řidiči svozových automobilů. Ukazují, jak komplikovaný je průjezd některými komunikacemi.