STARTUJE ODDLUŽOVACÍ AKCE MILOSTIVÉ LÉTO

Jana Musálková Jeckelová

30. 6. 2023

Opět se koná akce Milostivé léto, která si klade za cíl pomoci občanům nebo firmám od dluhů. Letošní ročník 2023 je zaměřený na dluhy na daních a sociálním pojištění.

Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny.

Podmínky a doporučený postup: https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto