STÁT KÁCÍ NEBEZPEČNÉ A USYCHAJÍCÍ STROMY

René Stejskal

25. 1. 2023

V lesním komplexu Lipina, který se nachází mezi Horní a Lískoveckou ulicí začala těžba stromů v havarijním stavu. Jedná se o pozemky ve vlastnictví České republiky, na kterých hospodaří státní podnik Lesy ČR.

Jde především o lípy, topoly, buky a habry. Na stromech určených ke kácení jsou vidět suché nebo usychající větve, růstové defekty kmenů, hniloba nebo dutiny ve kmenech. V nejhorším stavu jsou lípy, které jsou suché nebo usychající a jsou napadeny jmelím. Zvýšilo se tak nebezpečí pádu velkých suchých větví nebo celých stromů na přilehlé travnaté plochy, komunikace nebo lesní pěšiny, které jsou hojně využívány obyvateli nedalekých bytových domů. Stávající stav stromů nezajišťuje dostatečnou bezpečnost na veřejném prostranství. 

Těžba bude probíhat téměř po celé ploše Lipin. Pokud to bude stav stromů dovolovat, je těžba naplánována tak, aby nevznikaly holiny. Výjimkou je vyznačený úsek (č.p. 295 na ul. Lískovecká), kde je stav stromů nejhorší, proto je potřeba všechny vzrostlé stromy pokácet z důvodu zajištění bezpečnosti. V tomto úseku vznikne holina o výměře cca 0,20 ha.

Pokácené stromy nahradí mladý podrost stromů, který se již nachází pod stromy určenými ke kácení. V případě většího poškození podrostu Lesy ČR provedou novou výsadbu sazenicemi lesních dřevin podle příslušných ustanovení lesního zákona. S ohledem na klimatické podmínky bude těžba probíhat během ledna a února.