STROMY POŠKODILY SVÝMI KOŘENY KANALIZACI, MĚSTO SJEDNÁVÁ NÁPRAVU

René Stejskal

13. 9. 2023

Kanalizační přípojka odvádějící splaškové vody z Kulturního domu Frýdek je prorostlá kořeny vrb, které brání průtoku. Přípojku vlastní soukromá společnost, která se obrátila na město s žádostí o vyčištění a opravu kanalizace.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace prověřila stav kanalizace kamerou. Přípojka je skutečně prorostlá kořeny dvou vrb a pro nápravu bude nutné stromy pokácet, vyfrézovat kořeny a opravit část kanalizační přípojky. Dva stromy, jejichž kořeny prorostly do kanalizace, stojí na pozemku města v ulici Josefa Skupy. Jedna z těchto vrb je již poškozena – měla rozlomenou vrchní část koruny, takže část koruny musela být ořezána. Město vydalo povolení na pokácení obou vrb. Kácení je naplánováno na první polovinu listopadu.

Město povoluje a zajišťuje výsadbu nových stromů v dostatečné vzdálenosti od inženýrských sítí, aby jejich kořeny sítě a chodníky nepoškozovaly. Dále město při výsadbách stromů používá protikořenové fólie, které zabraňují jejich destruktivnímu rozrůstání tam, kde by mohly poškodit okolí. Chrání před narušením chodníky, vozovky, inženýrské sítě a základy budov.