STROMY VE FRÝDKU-MÍSTKU ŽÍZNÍ NETRPÍ, POMÁHAJÍ JIM SPECIÁLNÍ VAKY

Jana Musálková Jeckelová

24. 8. 2023

Frýdek-Místek zajišťuje mladým stromům pitný režim pomocí speciálních vaků. Ty postupně uvolňují vodu, a zajišťují tak efektivní a šetřivé zalévání stromů přímo ke kořenům. Zároveň zvyšují šance na uchycení nově vysázeného stromu. Novinkou je uvazování vaků k podpůrným tyčím u některých stromů, nikoli k samotnému kmínku.

Speciální vaky podporují výsadbu mladých stromků ve Frýdku-Místku. Jsou umístěny u stromů u rybníka Řehánek na Olešné, v Sadech Bedřicha Smetany, v arboretu a dále v ulicích V. Závady, Bruzovské, Na Hrázi, Palackého, Tržní, ČSA, K Hájku a Ostravské. Občané si nyní povšimli, že radnice změnila způsob úvazu pytlů u některých stromů, a to ke kůlům namísto k samotným kmínkům stromů. 

„Děkujeme lidem za všímavost. Skutečně jsme u vytipovaných stromů změnili místo úvazu pytle. Důvodů je hned několik. Vaky mohou mít při teplém počasí negativní vliv na kmen stromu. Může docházet k přehřívání kmene a také vzniká vyšší vlhkost, která může mít vliv na rozvoj houbových chorob. I přes nové opatření, kdy je vak uvázán k podpůrné tyči namísto k samotnému kmínku, se ale vláha dostane ke kořenům stromů,“ ubezpečil náměstek primátora pro životní prostředí, investice a finance Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Naopak umístění vaků u kůlů může mít vliv na pozitivní rozvoj kořenového systému stromu, kdy jsou kořeny motivovány k růstu do šířky, což podporuje stabilitu stromu a jeho schopnost absorbovat vodu z větší plochy. Vlivy obou způsobů úvazu, jak na kmeni, tak na kůlu, bude město průběžně vyhodnocovat.

Na 150 kusů vaků město letos obdrželo od Pivovaru Radegast. Šetření vody je dlouhodobou prioritou Frýdku-Místku. Příkladem je zachytávání srážkové vody do nádrží z budov 5. ZŠ a ZŠ Skalice, budování zelených parkovišť nebo obnova tůněk a další opatření. Zároveň město v parných dnech zpříjemňuje klima v ulicích prostřednictvím kropicího vozu nebo „mlžítek“. Samozřejmostí je v letním období kropení záhonů.