SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU – ČERVEN 2023

Linda Holubová Blažková

8. 6. 2023

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v červnu 2023.

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v červnu 2023, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V červnu 2023 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 13 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek,
a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu ust. § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“)
.

Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner, popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení:         Místo přistavení:

9.6.                                   Skalice 137 (u kostela)

                                         Skalice 61 (u kulturního domu)

                                         Skalice – Kamenec rozcestí

                                         Lískovec – Hájek

                                         Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)

                                         Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)

                                         Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)    

23.6.                                 Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                         Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                         Lysůvky, u hřiště                                        

                                         Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)

                                         Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)

                                         Frýdek, ul. Panské Nové Dvory 2906

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka – sídliště Slezská –vedle areálu stavebnin DEK, ul. Na Příkopě – pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice/lokality vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.