SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU – LISTOPAD 2022

Linda Holubová Blažková

9. 11. 2022

Harmonogram svozu objemného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v listopadu 2022

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v listopadu 2022, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V listopadu 2022 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 67 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení:              Místo přistavení:

7.11.                                    Frýdek, Panské Nové Dvory 2416

                                             Frýdek, Panské Nové Dvory 3444 (u býv. hř. TJ Slezan)

                                             Frýdek, ul. Lubojackého 2702 (napojení ul. J. E. Purkyně)

                                             Frýdek, ul. Bruzovská 1826 (u vodárny)

                                             Místek, ul. Kollárova 146 (u pečovatelských domů)

                                             Místek, ul. Fibichova 1499 (poblíž Gymnázia Petra Bezruče)

                                             Místek, ul. Pionýrů 803 

                                         Místek, ul. Pionýrů 1747 (mezi hotelovými domy)                                          

8.11.                                    Frýdek, ul. K Lesu 1822 (naproti kříže)

                                             Frýdek, ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 (u lesa)

                                             Frýdek, ul. Mánesova 438 (u pivnice)

                                 Frýdek, ul. Jeronýmova 428

                                 Frýdek, ul. Míru poblíž č. p. 1327 (u prádelny)

                                 Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiště)

                                             Místek, ul. Beethovenova 1857 (na parkovišti)

                                             Místek, ul. Myslbekova 2034 (u rozvodny)

                                             Místek, ul. Ke Splavu 1568 (u nádob na separovaný odpad)

9.11.                                    Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)

                                         Frýdek, ul. Lískovecká (u domu č.p. 2086)

                                         Frýdek, ul. Lískovecká (u objektu Distep č.p. 3328)

                                            Frýdek, ul. Jiřího Hakena 1658 (u večerky „Maják“)

                                            Frýdek, ul. Slezská 2898 (na parkovišti)

                                            Frýdek, ul. Černá cesta 2874 (u obchodu)

                                            Frýdek, ul. Křižíkova 1352 (autobusové stanoviště VP)

                                            Frýdek, ul. Tolstého 110 (u telefonní budky)

                                            Frýdek, ul. Maxe Švabinského 2237 (směrem k ul. Lískovecká)

10.11.                                  Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. P. Pavlova 284)

                                            Frýdek, ul. Nad Mostárnou 2631 (u lávky)

                                            Frýdek, ul. Josefa Skupy 2928 (za kulturním domem)

                                            Frýdek, ul. Cihelní 3416 (u gymnázia a SOŠ, dříve 10. ZŠ)

                                            Frýdek, ul. Klicperova 385 (u popelnic)

                                            Frýdek, ul. Slunečná 290

                                 Frýdek, ul. Slunečná 302

21.11.                                  Místek, ul. Březinova 789 (u výměníku)

                                             Místek, ul. Československé armády 1935 (na parkovišti)

                                             Místek, ul. Anenská 632 (na parkovišti)

                                             Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 154 (za restaurantem)

                                             Místek, ul. Bezručova 232 (u betonových zábran)

                                             Místek, ul. K Olešné 1332

22.11.                                  Místek, ul. Jiřího Trnky (prostor u MŠ)

                                             Místek, ul. Dr. Antonína Vaculíka 1899 (parkoviště za 8. ZŠ)

                                             Místek, ul. Frýdlantská 2199 (u věžáků)

                                             Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                             Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)

                                             Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)

                                             Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)

                                             Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)

                                             Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                             Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

23.11.                                  Frýdek, ul. Jana Čapka 3087

                                             Frýdek, ul. M. Chasáka 3149

                                             Frýdek, ul. Pekařská 3421 (za domem č. p. 3057)

                                         Frýdek, ul. Novodvorská 3051

                                             Místek, ul. Pavlíkova 270 (u nádob na separovaný odpad)

                                             Místek, ul. Lesní 505

                                             Místek, ul. Palkovická 305 (u podchodu)

24.11.                                  Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)

                                             Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)

                                             Skalice 61 (u kulturního domu)

                                             Skalice 137 (u kostela)

                                             Skalice 128 (u vrby)

                                             Skalice 32 (u žampionárny)

                                             Místek, ul. Vojtěcha Martínka 2373 (u hřiště)

                                             Místek, ul. Kolaříkova 574

                                             Místek, ul. Spořilov 1614 (za domem)

                                             Místek, ul. Čelakovského 1474 (bývalá prodejna)

                                         Skalice – Kamenec rozcestí

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka – sídliště Slezská – vedle stavebnin DEK, ul. Na Příkopě – pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.