Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Archiv

MM F-M

25. 4. 2022

V období od 25. 4. 2022 do 1. 5. 2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • Frézování pařezů po vykácených stromech.
  • Výsadba a zamulčování nových stromů a keřů.

Jarní vyhrabání trávníků se provádí na sídlišti Kolaříkovo a v Koloredovském parku.

Hnojení trávníků se provádí v Arboretu, na ul. 8. pěšího pluku a v parcích Park pod Zámkem, Jižní svahy, Za knihovnou, Sady svobody a Janáčkův park.

Terénní úpravy – provádí se opravy míst po vyfrézovaných pařezech, odstraněných zpevněných plochách a míst s poškozenými trávníky.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

Úklid městských parků dle harmonogramu.