ÚPLNÁ A ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA

Linda Holubová Blažková

9. 5. 2023

Ul. Černá cesta, k. ú. Frýdek – dojde k úplné a částečné uzavírce silničního provozu a s tím související úprava dopravního značení z důvodu provádění stavebních prací. Důvodem je stavba přípojky vody a kanalizace.

Objížďka je nařízená po místních komunikacích, ul. Pod Zámečkem, k.ú. Frýdek.


Doba trvání uzavírky:

Primární termín:

Sobota 13.05.20223, od 6:00 do 20:00 hodin – úplná uzavírka, od 15.05.2023, 6:00 hodin do 17.05.2023, 20:00 hodin – částečná uzavírka.

Náhradní termín pro případ nevyhovujícího počasí v primárním termínu:

Sobota 20.05.20223, od 6:00 do 20:00 hodin – úplná uzavírka, od 22.05.2023, 6:00 hodin do 24.05.2023, 20:00 hodin – částečná uzavírka.


V rámci uzavírky dojde k přemístění zastávky linkové osobní dopravy.

Dotčené linky:

Linka 865 302

Mezi zastávkami Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského a Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka pojede obousměrně objízdnou trasou po II/477, II/473 a bezejmenné MK směrem ke konečné zastávce Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka.

Neobsluhované autobusové zastávky:

 • Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta
 • Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta-zahrádky
 • Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U lesa

Náhradní autobusové zastávky:

 • Frýdek-Místek,Frýdek,Povodí Odry (v časech odjezdů ze zastávky Frýdek-Místek,Frýdek,Černá cesta)
 • náhradní zastávka za zastávku Frýdek-Místek,Frýdek,Černá cesta (vzdálenost cca 130 metrů)
 • náhradí zastávka za zastávku Frýdek-Místek,Frýdek,Černá cesta-zahrádky (vzdálenost cca 350 metrů)
 • Frýdek-Místek,Frýdek,myslivna (v časech odjezdů ze zastávky Frýdek-Místek,Frýdek,rest. U lesa)
 • náhradní zastávka za zastávku Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U lesa (vzdálenost cca 980 metrů)

Za úsekem objízdné trasy může dojít k navýšení zpoždění o cca 2 až 4 minuty (nárůst 1,2 km/spoj). Spoj 66 (veden v pracovních dnech) by z technických důvodů byl ukončen v zastávce Frýdek-Místek, Frýdek, Dobrovského (pokles – 2,9 km/spoj).


Linka 865 303

Neobsluhované autobusové zastávky

 • Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta
 • Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta – zahrádky
 • Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U lesa

Doplňující informace

Spoje, které obsahují výše uvedené zastávky budou ukončeny / započaty v zastávce Frýdek-Místek, Frýdek, Dobrovského (pokles -1,8 km/spoj).


Linka 865 306

Mezi zastávkami Frýdek-Místek, Frýdek, Dobrovského a Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská pojede obousměrně objízdnou trasou po II/477 a II/473.

Neobsluhované autobusové zastávky

 • Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta
 • Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta – zahrádky
 • Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U lesa
 • Frýdek-Místek, Frýdek, myslivna

Náhradní autobusové zastávky

 • Frýdek-Místek, Frýdek, Povodí Odry (v časech odjezdů ze zastávky Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U lesa)
 • Náhradní zastávka za zastávku Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta (vzdálenost cca 130 metrů)
 • Náhradní zastávka za zastávku Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta-zahrádky (vzdálenost cca 350 metrů)
 • Náhradní zastávka za zastávku Frýdek-Místek, Frýdek, rest. U lesa (vzdálenost cca 870 metrů)
 • Frýdek-Místek, Frýdek, Na Vyhlídce (v časech odjezdů ze zastávky Frýdek-Místek, Frýdek, myslivna)
 • Náhradní zastávka za zastávku Frýdek-Místek, Frýdek, myslivna (vzdálenost cca 950 metrů)