UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Linda Holubová Blažková

18. 10. 2023

Informujeme občany města, že pokud dosud neuhradili místní poplatek za komunální odpad a místní poplatek ze psů za rok 2023, mohou tak stále učinit. V případě, že poplatky nezaplatí, budou nedoplatky za letošní rok vyměřeny začátkem roku 2024 hromadnými předpisnými seznamy a platebními výměry, a to včetně 0,25násobku navýšení.

Místní poplatek za komunální odpad činí 696 Kč na osobu a rok (senioři nad 70 let 348 Kč za rok, děti do šesti let jsou od poplatku osvobozeny).

Poplatek za psa v bytovém domě v centru města činí 900 Kč na rok (za psa v rodinném domě a v okrajových částech města je nižší).

Místní poplatky lze stále uhradit:

  1. prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města, který naleznete na stránkách města www.frydekmistek.cz – platební portál: https://www.uradfm.cz/zpo/platebni-brana (po zadání rodného čísla nebo variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

2) v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ul. Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478 v Místku:

Pondělí          9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Úterý             9:00 – 11:30, 12:15 – 13:00 hodin

Středa           9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Čtvrtek           9:00 – 11:30, 12:15 – 14:30 hodin

Pátek             9:00 – 12:15 hodin

3) převodem na bankovní účet města, a to:

převodem na bankovní účet města, a to:

komunální odpad: na bankovní účet města: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)

pes: na bankovní účet města: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)

Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).

4) poštovní poukázkou prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám)

5) Kontakty na jednotlivé správce poplatku:

Poplatek za komunální odpad – rozdělení poplatníků podle písmen:

A – Ď                    Alena Biedrawová                        tel.: 558 609 121           

E – J                    Lenka Trojáková                           tel.: 558 609 167           

K – L                    Iva Bezoušková               tel.: 558 609 161           

M a poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

                            Kateřina Šindlerová                     tel.: 558 609 287           

N – Ř                   Monika Šupčíková                        tel.: 558 609 159           

S                          Bc. Dagmar Černíková                 tel.: 558 609 158           

Š – Ž                    Scarlet Dosoudilová                     tel.: 558 609 163           

Poplatek ze psů: Bc. Dagmar Černíková tel. 558 609 158

Doplnění: úplné znění vyhlášek včetně sazeb za jednotlivé místní poplatky naleznete na stránkách města  www.frydekmistek.cz v sekci Magistrát – právní předpisy města – obecně závazné vyhlášky.