UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Linda Holubová Blažková

25. 4. 2023

Splatnost místních poplatků na rok 2023 (obecní systém odpadového hospodářství a psi) je do 31.5.2023. Složenky nejsou od roku 2021 rozesílány.

Poplatek za komunální odpad hradí fyzické osoby, které jsou přihlášené k pobytu ve městě, děti do šesti let jsou od poplatku osvobozeny.  

Výše poplatku činí 696 Kč za osobu a rok, osoby starší 70 let platí poplatek ve výši 348 Kč za rok. Poplatníkem je i vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba. V tomto případě činí poplatek 696 Kč. Poplatek nehradí ti, kteří jsou přihlášeni k pobytu ve městě.

Poplatek ze psů platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za psa poplatníka v bytovém domě je 900 Kč za rok (druhý pes 1.200 Kč), v rodinném domě v k.ú. Frýdek
a Místek 500 Kč, a v k.ú. Panské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 200 Kč.  Poplatek pro osoby starší 65 let je 200 Kč.

Všechny podrobnosti včetně osvobození jsou uvedeny v obecně závazných vyhláškách č. 10/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a č. 9/2021 o místním poplatku
ze psů. Platné znění obecně závazných vyhlášek naleznete na https://www.frydekmistek.cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky/.

Místní poplatky lze uhradit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ulici Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478 v Místku:   

Pondělí            9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Úterý               9:00 – 11:30, 12:15 – 13:00 hodin

Středa              9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Čtvrtek            9:00 – 11:30, 12:15 – 14:30 hodin

Pátek               9:00 – 12:15 hodin

  • převodem na bankovní účet města, a to:
    •  komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)
    • pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)
    • Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).
  • prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám)