UPOZORNĚNÍ NA ÚPRAVU CHODNÍKU

Linda Holubová Blažková

6. 12. 2023

Jedná se o rozšíření stávajícího chodníku, od ul. Politických obětí pro ul. Frýdlantská, podél ZUŠ. Stávající chodník má nyní šířku mezi obrubami 2,16m, zatímco nově navrhovaná šířka má být proměnná (od 3,13m na straně u ulice Frýdlantské, po 3,55m na straně u ulice Politických obětí).

Celková délka upravovaného úseku je 55,04m. Stavební úpravy budou trvat do 20. prosince 2023.

Práce budou prováděny tak, aby byl umožněn pohyb chodců po části stávajícího chodníku a následně po rozšířené části chodníku.