UPOZORNĚNÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Linda Holubová Blažková

20. 11. 2023

Dnes, tj. 20. 11. 2023 budou zahájeny práce, návoz materiálu, na stavbě „Rozšíření chodníku na ul. Frýdlantská“.

Jedná se o rozšíření stávajícího chodníku, od ul. Politických obětí pro ul. Frýdlantská, podél ZUŠ. Stávající chodník má nyní šířku mezi obrubami 2,16m, zatímco nově navrhovaná šířka má být proměnná (od 3,13m na straně u ulice Frýdlantské, po 3,55m na straně u ulice Politických obětí).

Celková délka upravovaného úseku je 55,04m. Doba realizace stavby bude 30 dní.

Práce budou prováděny tak, aby byl umožněn pohyb chodců po části stávajícího chodníku a následně po rozšířené části chodníku.