UPOZORNĚNÍ: ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNIČNÍHO PROVOZU

Linda Holubová Blažková

26. 8. 2022

Od 29.08.2022 do 31.08.2022 dojde k úplné uzavírce silničního provozu komunikace Lysůvky u parc. č. 388/2 (viz přiložená mapa).

Důvodem je výstavba vodovodní přípojky.