Informace o konání nabídkového licitačního řízení – parc. č. 1934/33, k.ú. Baška

Číslo jednací: MMFM 60960/2024

Kategorie: Majetek města