UZÁVĚRKA V MÍSTNÍ ČÁSTI PANSKÉ NOVÉ DVORY

MM F-M, Mgr. Ing. Linda Holubová Blažková

9. 5. 2022

Dne 9. 5. – 10. 5. dojde k uzávěře místní komunikace Panské Nové Dvory u čísla popisného 3812 z důvodu výstavby vodovodní přípojky. 

Objízdná trasa vede po přilehlých místních komunikacích.