UZAVÍRKA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Linda Holubová Blažková

30. 10. 2023

Upozorňujeme na uzavírku veřejně přístupové účelová komunikace dne 1. 11. 2023, na pozemku p. č. 415/25, Místek (komunikace navazuje na ulici Pod Puklí. Důvodem je čištění uličních vpustí.

Objízdná trasa není stanovena.