UZAVÍRKA ULICE POD VODOJEMEM

Linda Holubová Blažková

20. 9. 2023

Dne 22. 9. 2023 dojde k úplnému uzavření ulice Pod Vodojemem. V rámci stavby nedojde k přemístění zastávky a průjezd vozidel MHD bude umožněn.