V BESKYDECH SE SEŠLI PEDIATŘI, SETKÁNÍ PODPOŘILO MĚSTO

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

27. 5. 2022

Dětští lékaři a zdravotní sestry dnes diskutovali aktuální témata v pediatrii. Pod záštitou České pediatrické společnosti se na Ostravici uskutečnila odborná konference Beskydský pediatrický den 2022. Setkání se konalo za finanční podpory města.

„Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a je plná zajímavých přednášek atraktivních řečníků. Věřím, že vedle odborného setkání přinese své plody i na cestě k obnově plně funkčního dětského oddělení ve frýdecké nemocnici. A všem, kteří tomuto našemu společnému cíli napomohou, velmi děkuji,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M), který se setkání zúčastnil s náměstkem pro zdravotnictví Igorem Juričkem (Piráti).

Akce se uskutečnila za odborného zajištění:

MUDr. Ivany Röschlové, členky České pediatrické společnosti ČLS JEP

a pod záštitou:

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilové, Ph.D. (Dětská klinika FN Olomouc)

prof. MUDr. Jana Lebla, CSc.  (Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha)

doc. MUDr. Jana Pavlíčka, Ph.D. (Klinika dětského lékařství FNO a LF OU, Ostrava)

Petra Korče – primátora statutárního města Frýdek-Místek

Lékaři a sestry na Beskydském pediatrickém dni 2022.

MUDr. Ivana Röschlová, primátor Petr Korč, náměstek primátora Igor Juriček