V HOTELU CENTRUM ZAČALY VYKLÍZECÍ PRÁCE, ODPADU BUDE NA STOVKY TUN

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

11. 5. 2022

V hotelu Centrum ve Frýdku-Místku je opět rušno. Nový vlastník objektu městská společnost DISTEP, která ve městě zajišťuje dodávky a rozvody tepelné energie, začala vyklízet prostory. Pomáhají i Ukrajinci. Vytříděný odpad čeká ekologická likvidace.

Část bývalého hotelu městská společnost zrekonstruuje na své sídlo. Do nefunkčních prostor restauračního traktu přesídlí vedení a střediska dopravy a údržby. V ubytovací části budou zrekonstruovány prostory pro byty a občanskou vybavenost.

„DISTEP vyklízí tyto prostory a výhledově má odpad činit několik set tun. Zde stojí za zmínku, že městské společnosti dokáží efektivně spolupracovat. Frýdecká skládka přistavila kontejnery na tříděný odpad, zaměstnanci DISTEPu odpad vytřídí a pro obě strany to znamená významnou finanční úsporu. Důležité je i ekologické hledisko, protože vytříděný odpad lze dále zpracovat a nemusí se skládkovat,“ zdůraznil náměstek primátora pro majetek města Radovan Hořínek (ANO 2011). 

Na vyklízecích pracích v hotelu Centrum se podílejí také dva Ukrajinci. Jedná se o 18letého mladíka a muže ve věku 62 let.

„Oslovili jsme Úřad práce ve Frýdku-Místku. Ten nám v rámci kontaktního centra pro uprchlíky doporučil dva muže, kteří měli zájem pracovat. Uzavřeli jsme s nimi dohody a nastoupili k nám. Oba dělají těžké bourací a vyklízecí práce. Jsou pracovití, komunikativní a jsme s nimi velmi spokojeni,“ popsal předseda představenstva společnosti DISTEP a.s. Jiří Čuda s tím, že společnost může výhledově zaměstnat další zájemce o tuto manuální práci.

Původní technologie velkokapacitního výměníku, který se nachází v podzemí hotelu, je již postupně demontována a části jsou využívány jako díly pro potřeby společnosti DISTEP a.s.

„Pod výměníkem existuje ohromná nádrž na vodu. Rozhodli jsme se, že budeme analyzovat možnosti, jak do ní svádět dešťovou vodu a tu následně využívat například pro splachování a jako záložní zdroj vody v případě požáru,“ sdělil předseda představenstva DISTEPu Jiří Čuda. Tento ekologický krok je předvojem znamení úspory pitné vody.

V části budovy se podařilo zprovoznit elektrické obvody a také výtahy, které budou v budoucnu zachovány. Zaměstnanci je využijí také při vyklízecích pracích a při budoucí rekonstrukci objektu. Rekonstrukce budovy proběhne postupně a vzhledem k rozsahu prací si vyžádá delší časové období.

Město koupilo chátrající hotel Centrum v roce 2018. Původní plány na přestavbu a vybudování ubytování pro seniory se ukázaly kvůli technickým parametrům budovy jako nereálné. Finančně neefektivní se ukázala také varianta zbourání objektu a výstavby bytů pro seniory a matky s dětmi, která by vyšla na půl miliardy korun. Proto město hledalo cestu, jak objekt zachránit. Městská společnost získala objekt v majetku města za 44 milionů korun. Stávající sídlo a další objekty ve svém majetku plánuje prodat a následně chce začít s rekonstrukcí horních pater bývalého hotelu.

Zleva: náměstek primátora Radovan Hořínek, vedoucí útvaru investic a správy nemovitostí DISTEPu Aleš Klimek, předseda představenstva společnosti DISTEP Jiří Čuda v místě bývalé recepce hotelu.