V ULICÍCH PŘIBYLY POPELNICE NA POUŽITÉ OLEJE

Archiv

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

1. 11. 2021

V ulicích Frýdku-Místku jsou nové popelnice na oleje. 110 odpadních nádob rozmístili během víkendu pracovníci firmy, která použité jedlé tuky sváží a dále zpracovává. Město Frýdek-Místek chce rozmístěním většího počtu popelnic podpořit ekologickou likvidaci olejů.

Není výjimkou, že lidé olej z fritovacích nádob a z pánví lijí do dřezů nebo záchodů. Město chce proto obyvatelům ukázat, že i oleje lze zlikvidovat v souladu s přírodou:

„Oleje v kanalizaci způsobují nemalé potíže. Při nižších teplotách tuhnou a ucpávají kanalizační potrubí, následné čištění kanalizace vyžaduje práci i náklady navíc. Oleje spláchnuté do domovních odpadů také napomáhají k rychlejšímu množení potkanů a dalších hlodavců, kteří se tuky v kanalizaci živí. Naopak odevzdávání použitých olejů a jejich recyklace je cesta, jak se olejů zbavit šetrně k přírodě,“ vysvětluje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Leonard Varga (Piráti).

Město vyzkoušelo sběr použitých jedlých tuků a olejů už v předchozích letech, a to na základě požadavků občanů. Roční výnosy z původních deseti nádob rozmístěných převážně na sídlištích ukazují, že množství vytříděného oleje se rok od roku zvyšuje. Zatímco v roce 2019 obyvatelé nanosili celkem 1407 kg tuků, v roce 2020 se množství zvýšilo na 2032 kg. V letošním roce lidé odevzdali už 2131 kg tuků.

Na základě stoupajícího zájmu obyvatel o třídění použitých tuků město oslovilo novou společnost a nechalo rozmístit větší počet nádob. Nově najatá firma oleje nejen sváží, ale také čistí a recykluje. Recyklovaný olej je využitelný například jako biopalivo.

Lidé by měli použité oleje slévat do PET lahví, které mohou vhazovat do určených nádob.

Více informací na: https://www.tridimolej.cz/mapa/#mapa3