VÁNOČNÍ STROMKY – POSLEDNÍ SVOZ

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

7. 2. 2022

Naposledy ve středu 9. 2. posbírají pracovníci Frýdecké skládky vánoční stromky od popelnic ve městě. Stromky z tohoto samostatného svozu budou ekologicky zlikvidovány v kompostárně.

Případné další odložené stromky po tomto datu, zaznamenané na místě popeláři nebo nahlášeny občany, budou svezeny s běžným komunálním odpadem.