Ve sbírce Daruj F≈M bylo na opravu kostela vybráno téměř půl milionu korun

Archiv

MM F-M, Jana Matějíková

17. 12. 2019

„Pilotní sbírka v rámci programu Daruj F≈M dopadla nad očekávání dobře. Lidé přispěli na opravu evangelického kostela částkou 290 tisíc korun. Jedná se o opravu kulturní památky a ty bychom měli chránit, patří k naší historii, vypovídají o vývoji naší společnosti. Všem, kteří do sbírky přispěli, patří poděkování,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.

„Evangelický kostel pochází z roku 1910 a již nutně potřebuje opravu fasády. Tu tvoří děrované cihličky, do kterých zatéká, a vlivem vlhkosti jsou velmi poškozeny i omítky interiéru. Díky vybrané částce může evangelická církev požádat o dotaci z Norských fondů, kde je jednou z podmínek desetiprocentní spoluúčast realizátora projektu, tedy církve. Ta teď díky sbírce tuto podmínku splňuje,“ uvedl náměstek primátora Marcel Sikora.

„S pomocí darů a příspěvku města se snažíme uchovat jednu z významných staveb města i pro budoucí generace. Velmi si vážíme darů, které přesáhly desítky tisíc korun, ale stejně tak darů v řádech stokorun,“ řekl farář administrátor Mojmír Blažek.

Uzavřením této sbírky program Daruj F≈M nekončí. Mohou do něj být zařazeny další sbírky ve prospěch občanů města a jeho blízkého okolí. Návrhy na jejich pořádání mohou podávat i sami občané. Žádost následně projedná rada města, která také rozhodne o tom, zda ji do programu zařadí a sbírku vyhlásí. Současně se může konat i několik sbírek najednou.

„Sbírky zařazené do programu Daruj F≈M město finančně podpoří, a to buďto stejnou částkou, jakou se podařilo vybrat od lidí, takže se částka zdvojnásobí, nebo se předem stanoví limit, tedy maximální částka, kterou do sbírky město přispěje.  V rozpočtu města je na rok 2020 v rámci programu Daruj F≈M alokováno 550 tisíc korun,“ doplnil primátor Michal Pobucký.

V rámci sbírek lze přispívat pouze na transparentní účet, žádné kasičky v souvislosti se sbírkami Daruj F≈M po městě, ani nikde jinde, rozmísťovány nejsou a nebudou.

Podmínky a informace o programu DARUJ F≈M jsou zveřejněny na webových stránkách – darujfm.cz. Po vyhlášení sbírky jsou zde zveřejněny také informace o konkrétní sbírce i aktuální stav transparentního účtu sbírky, na který lze přispět i prostřednictvím QR platby.