VE ŠKOLÁCH SE BĚHEM LÉTA PILNĚ PRACUJE

René Stejskal

13. 7. 2023

Léto znamená pro školáky prázdniny a odpočinek od školních povinností. Jenže školy nezejí prázdnotou a během letních měsíců je v nich čilý ruch. Město se pustilo do potřebných oprav tak, aby do začátku školního roku bylo vše hotovo.

„Během letních měsíců provádíme v našich školách opravy a investice. Snažíme se školám zajistit kvalitní zázemí. S předstihem vše plánujeme tak, aby práce většinou skončily před 1. zářím a žáci ani vyučující nebyli omezováni stavebním ruchem,“ potvrdil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).  

Město zajistilo opravu umýváren a vybudování bezbariérového sociálního zařízení v ZŠ Jana Čapka a opravu kanalizace v ZŠ národního umělce Petra Bezruče. Kuchyň ZŠ Elišky Krásnohorské 2254 dostane nové gastro vybavení a v souvislosti s tímto novým vybavením budou provedeny úpravy elektroinstalace a plynoinstalace.

V lískovecké škole (viz foto)jsou v plném proudu práce na hydroizolaci a dalších úpravách, které zbaví školu dlouholetého problému s podmáčením. V součinnosti se školou bude zřízeno bezbariérové sociální zařízení.

Budova ZŠ ve Skalici byla zateplena, nová fasáda má původní štuky a u školy vznikne parkoviště. Technické služby nově zateplí i půdní prostory.

V průběhu července a srpna město nechává opravit rovněž střechu Mateřské školy Mateřídouška. MŠ v Lysůvkách bude mít hydroizolaci a bude u ní vybudována kanalizační přípojka. V srpnu začnou úpravy kanalizace v areálu MŠ Bavlnářská a v MŠ 8. pěšího pluku stavebníci zpevní základy učebního pavilonu.