VELKÝ DEN PRO FRÝDEK-MÍSTEK – OBCHVAT KOMPLETNĚ ZPROVOZNĚN

Jana Musálková Jeckelová

24. 7. 2023

Frýdek-Místek se po více než čtvrt století dočkal kompletního otevření obchvatu. Stavbu rozdělenou na dvě etapy provázely rozsáhlé komplikace. Po spuštění provozu se otevírají jedinečné možnosti upravit město necitlivě rozdělené průtahem.  

Obchvat Frýdku-Místku funguje naplno. Slavnostního otevření a spuštění provozu se dočkal po desetiletích příprav a čekání. V plánu jsou nyní opravy komunikací zatížených tranzitem, které zajistí Ředitelství silnic a dálnic. Radnice již zahájila proměnu centra města necitlivě zasaženého průtahem.

„Tímto dnem končí martýrium a pro město se otevírá obrovská šance. Jde o proměnu Hlavní třídy, urbanistického zločinu z minulosti, který pobořil dvě historická centra, zaslepil ulice a vytvořil bariéru ve městě. Nyní se otevírá šance tuto ulici vrátit lidem, vytvořit opět místo příjemné k bytí, propojit části města, které byly doslova přeťaty,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).  

První ze změn, čili obnova levého odbočení směrem z Frýdlantské ulice směrem na Příbor, již byla zavedena. Město plánuje další úpravy, například vybudování autobusových zálivů, bezpečných úrovňových přechodů a v budoucnu i kruhových objezdů. V každém směru průtahu zůstanou zachovány dva pruhy.

V minulosti během příprav výstavby obchvatu a zavádění úsporných opatření vypadly z plánů dva nadjezdy. Město tehdy mosty vedoucí do rekreační oblasti Olešná nechalo vystavět samo. I nadále ale chybí z plánů vyškrtnutá spojka směrem z Příbora na Ostravu. Město o její dostavbě s ŘSD aktivně jedná a bude při ní maximálně součinné. Ředitelství silnic a dálnic zároveň připravuje měření hluku.

„Z hlediska legislativy je naší povinností po spuštění provozu změřit hluk. V současné době se jezdilo 80kilometrovou rychlostí a v jednom jízdním pásu, naměřené výsledky by proto nebyly relevantní. V případě, že by došlo k porušení legislativy z hlediska hlukových limitů, tak samozřejmě budeme okamžitě připravovat příslušná protihluková opatření. Jak v podobě protihlukových stěn nebo případně nějaké individuální protihlukové opatření,“ potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Obchvat Frýdku-Místku byl stavěn od roku 2018. Celkové náklady se šplhají ke 4 miliardám korun.