VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 – INFORMACE PRO CIZINCE S POBYTEM NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDKU MÍSTKU

Linda Holubová Blažková

17. 4. 2024

Voličem může být osoba, která má státní občanství jiného členského státu Evropské unie, a  

  • nejpozději dne 8. června 2024 dosáhne věku 18 let;
  • nejpozději od 24. dubna 2024 je přihlášena k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, resp. ve Frýdku-Místku;
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
  • požádá Magistrát města Frýdku-Místku o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do neděle 28. dubna 2024 do 16:00 hodin. Nutnost podání žádosti se týká i voličů, kteří dříve hlasovali pouze ve volbách do zastupitelstva obce (jde o tzv. přenesení údajů z dodatku seznamu voličů).
    Upozornění! Žádost nemusí podávat ti voliči, kteří již v minulosti hlasovali na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu. Zápis je trvalý, a to do zrušení požadavku ze strany voliče nebo změny výše uvedených podmínek u voliče (např. odstěhování z území České republiky).

Žádost je možné podat osobně na pracovišti Magistrátu města Frýdku-Místku v Místku, ul. Politických obětí 2478, kanc. č. 252 nebo č. 251 v úředních hodinách oddělení a také v rozšířených úředních hodinách

  • v pátek 26. dubna 2024 od 8:00 do 13:00 hodin;
  • v sobotu 27. dubna 2024 od 9:00 do 12:00 hodin* a
  • v neděli 28. dubna 2024 od 8:00 do 16:00 hodin*.

*V rozšířených úředních hodinách bude zpřístupněn pouze jeden vchod budovy magistrátu v Místku, a to vchod ze strany parkoviště za budovou úřadu, ul. Politických obětí 2478, Místek.

Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Součástí žádosti je čestné prohlášení voliče o hlasování na území České republiky, údaje o státní příslušnosti voliče, místa jeho pobytu v České republice a další požadované údaje uvedené ve formuláři Zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 a žádost o přenesení údajů z dodatku 

Upozornění! Po dobu, kdy je volič/občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky, nemůže hlasovat ve svém domovském státě.

Kontaktní osoby Magistrátu města Frýdku-Místku