VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Linda Holubová Blažková

1. 3. 2023

k.ú. Frýdek

  • stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka

nebytový prostor o výměře 22,95 m2, I. NP (provozovna)

  • stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka

nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)

nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)

nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)

nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)

nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (wc)

  • stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka

nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)

  • stavba budovy č.p. 606, která je součástí pozemku p.č. 1437/6, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Sadová)

nebytové prostory o celkové výměře 216,21 m2, I.NP (místnosti č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11)

  • stavba budovy č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová

nebytový prostor o celkové výměře 18,97 m2, VIII.NP (kancelář)

  • stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí

kanceláře a učebny se společným zázemím o výměře od 15 m2 do 50 m2

Tereza Mücková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek

  • stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov

nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2 – místnost č. 205, II. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2 – místnost č. 307, III. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2 – místnost č. 505, V. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2 – místnost č. 506, V. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2 – místnost č. 507, V. NP (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 42,24 m2 – místnost č. 508, V. NP (kancelář)

Bc. Hana Janů, tel. 558 609 174.