VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

Jana Musálková Jeckelová

18. 4. 2023

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka sociálně-právní ochrany dětí oddělení sociálně-právní ochrany
dětí odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148.

Termín podání přihlášek do: 17. 5. 2023

Předpokládaný nástup: červen 2023 nebo dle dohody

Pracovní poměr: doba neurčitá