VYJÁDŘENÍ K ÚDAJNÉMU VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V OBCHVATU

Jana Musálková Jeckelová

6. 3. 2024

Primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M) v reakci na informace o údajném výskytu nebezpečných látek v podloží nového obchvatu města publikované v médiích zajistil prověření skutečného stavu situace. Dal pokyn příslušným odborům magistrátu, aby předložily relevantní a dostupné informace, a z preventivních důvodů mimořádně svolal krátkou bezpečnostní radu města, kterou řídil za účasti zástupců policie, hasičů a příslušných odborů magistrátu.

Bezpečnostní rada potvrdila, že město nedisponuje informacemi nebo indiciemi, které by poukazovaly na ohrožení zdraví obyvatel či poškození životního prostředí v souvislosti s údajným výskytem nebezpečných látek ve stavbě obchvatu města. Policie České republiky zároveň potvrdila, že neeviduje v této souvislosti žádné trestní oznámení. Zástupci Hasičského záchranného sboru ČR uvedli, že nemají žádnou informaci o úniku nebezpečných látek ze stavby obchvatu města. Šetření z důvodů právní a ekologické jistoty aktuálně provádí Česká inspekce životního prostředí ČR. 

Výstavbu obchvatu města Frýdku-Místku povolovalo Ministerstvo dopravy České republiky a zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím vybraného dodavatele a jeho subdodavatelů. Průběh výstavby obchvatu kontroloval nezávislý stavební dozor, který zajišťoval soukromý subjekt, ne město prostřednictvím zaměstnanců magistrátu.

V případě, že město získá další relevantní informace, vyrozumí obyvatele.