VYSÁZELI JSME STOVKY NOVÝCH DŘEVIN

Jana Musálková Jeckelová

20. 12. 2023

Frýdek-Místek je bohatší o další stovky dřevin. Během pravidelné podzimní výsadby ve městě přibylo 60 nových stromů a přes 600 keřů. Náklady na výsadbu za rok 2023 dosáhly výše 1,37 milionu korun, což je o 70 tisíc Kč více než v roce předchozím.

Parky a ulice ve Frýdku-Místku na jaře oživí další nově vysázené dřeviny.Během podzimní výsadby město Frýdek-Místek vysadilo na svých pozemcích přes 60 stromů a 600 keřů. Nejvíce stromů, konkrétně 15 topolů, radnice nechala vysázet u Hlavní třídy. Anenskou ulici zkrášlí čtyři douglasky tisolisté, tři duby červené a dvě borovice lesní, ulici Svatopluka Čecha zase čtyři velmi odolné kultivary javoru Acer campestre ´Elsrijk´.

„Naši zkušení referenti pro zeleň vždy vytipují vhodné lokality pro zasazení nové dřeviny, prověří výskyt ochranných pásem inženýrských sítí a také zjistí, jaké jsou v daném místě budoucí záměry města. Následně vyberou vhodné dřeviny,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a zemědělství a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Dále město nechalo vysázet tyto druhy stromů: jírovec, třešeň, jabloň, jilm, hloh a střemcha, z keřů pak tyto druhy: skalník Dammerův, růže svraskalá, tavola kalinolistá, kalina pražská, šeřík čínský nebo kolkvície krásná.

SAMOZŘEJMOSTÍ JE ÚDRŽBA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

V době vegetačního klidu pracovníci magistrátu zjišťují a vyhodnocují, které stromy jsou provozně nebezpečné, suché, mají velké defekty a špatný zdravotní stav. Následné ošetření provádějí technické služby. „Stav stromů průběžně monitorujeme a předcházíme tomu, aby například uschlý strom nespadl do míst s pohybem chodců nebo kde si hrají děti,“ vysvětlil náměstek Jiří Kajzar. Vegetační klid trvá do 31. března.