VÝSTAVA KRONIK

Linda Holubová Blažková

14. 10. 2022

Městské kluby seniorů  Statutárního města Frýdku-Místku pořádají výstavu kronik, které mapují dlouholeté působení klubů na území města a příměstských částí Lískovce, Skalice, Chlebovic a Zelinkovic v Centru aktivních seniorů na ul. Anenská 2477.

K nahlédnutí jsou k dispozici kroniky ze všech jedenácti městských a příměstských klubů seniorů: Malý Koloredov 811; Zámecká 55; Charita – Malý Koloredov 811; Lískovec, kulturní dům; Sadová 55, Dům zvláštního určení; Chlebovice, budova Fojtství; 17. listopadu 146; Zelinkovice, 1. máje 2318 Minimotorest; Skalice, kulturní dům.

Děkujeme všem kronikářům za jejich čas a energii, kterou věnují záznamům a ilustracím. Patří jim upřímný dík. A také vedoucím klubů přejeme hodně elánu do další záslužné práce, kterou pro členy vykonávají. Přijďte si prohlédnout unikátní výstavu kronik . Tuto jedinečnou možnost budete mít od 12. října až do konce listopadu v CAS.

Výstava doprovázená ukázkou podzimního aranžmá je přístupná každý všední den od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 hodin.

Srdečně zveme!

Pořádá:

Odbor sociálních služeb a Oddělení ekonomicko-správní a kluby seniorů