ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Linda Holubová Blažková

11. 3. 2024

Zápisy do 1. ročníku základního vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek proběhnou v pondělí 15. 4. 2024 a v úterý 16. 4. 2024, s výjimkou škol v Chlebovicích, kde budou zapisovat pouze 15. 4., a ve Skalici, kde budou zapisovat pouze 15. 4. Detailní informace k zápisu najdete na webu vámi vybrané školy.

Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

Podle školského zákona je zákonný zástupce (ZZ) povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (PŠD). Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek. PŠD se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se PŠD vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. PŠD začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně ZZ dítěte v době zápisu dítěte k PŠD, odloží ředitel školy začátek PŠD o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro školní rok 2024/2025 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku. K plnění PŠD může být přijato také dítě narozené od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho ZZ. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 k plnění PŠD je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží ZZ.

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí jsou zveřejněny pod tímto odkazem:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. ZZ může pro dítě zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat.

Spádová škola: – Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

web:www.1zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: Akátová, Bruzovská, Cihelní, Dolní, Dr. Vančury, Farní, Hasičská, Hluboká, Horymírova, Husova, Jana Švermy, Jeronýmova, Jiráskova, Josefa Hory, Joži Uprky, Karolíny Světlé, Klicperova, Legionářská, Mánesova, Na Blatnici, Na Půstkách, Prokopa Holého, Příčná, Radniční, Řeznická, Smetanova, Střelniční, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třanovského, Zámecká, Zámecké nám., Žižkova.

Spádové školy:

– Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

web:www.2zsfm.cz

– Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

web:www.11zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Lysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady

a část obce: Skalice s výjimkou vzdělávání na prvním stupni základní školy.

Spádová škola: – Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254

web:www.5zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 2. května, Antala Staška, Borová, Bruzovská, Čs. červeného kříže, Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, El. Krásnohorské, Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, H. Salichové, Habrová, Heydukova, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jabloňová, Jaroslava Haška, Javorová, Jiřího Hakena, Josefa Kajetána Tyla, Josefa Skupy, K Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, Lubojackého, Mariánské náměstí, Maryčky Magdonové, Maxe Švabinského, Míru, Na Aleji, Na Bažinách, Na Kopci, Na Podlesí, Na Stráni, Na Štěpnici, Nad Lipinou, Nad Mostárnou, Nad Rybníkem, Nad Stadionem, Olbrachtova, P. Jilemnického, Petra Cingra, Pod Školou, Pod Vodojemem, Puškinova, Resslova, Revoluční, Rokycanova, Růžový pahorek, Rybnická, Skautská, Slunečná, Sokolská, Stanislava Kostky Neumanna, Střelniční, Škarabelova, Tichá, Tolstého, Topolová, U Nemocnice, U Zavadilky, V. Vantucha, Vřesová, Zátiší.

Spádová škola: – Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402

web:www.4zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 4. května, Beskydská, Bezručova, Bohuslava Martinů, Družstevní, Emy Destinové, F. Čejky, Františka Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa Lady, Jungmannova, K Olešné, Komenského, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxima Gorkého, Na Hrázi, Nad Potokem, Nad Přehradou, Nerudova, Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod Letištěm, Podpuklí, Polní, Příborská, Rudolfa Vaška, Rybářská, Svazarmovská, Školská, U Náhonu, Vojtěcha Martínka, Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola: – Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

web:www.sestka-fm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 8. pěšího pluku, Anenská, Antonínovo náměstí, Dvořákova, Erbenova, Farní náměstí, Hálkova, Hlavní třída, J. Opletala, Jaroslava Lohrera, Josefa Václava Sládka, Karla Hynka Máchy, Libušina, Malé náměstí, Malý Koloredov, Na Příkopě, náměstí Svobody, Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, Spořilov, Stará cesta, Štursova, Tržní, U Staré pošty, Vojanova, Wolkerova, Zahradní

a části obce: Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice s výjimkou vzdělávání na prvním stupni základní školy.

Spádová škola: – Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700

web:www.7zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 1. máje, 28. října, Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, Beethovenova, Bezručova, Březová, Čelakovského, Družstevní, Fráni Šrámka, Frýdlantská, Gagarinova, Josefa Myslivečka, Josefa Suka, K Zahrádkám, Ke Splavu, Křížkovského, Mozartova, Myslbekova, Na Konečné, Nad Cihelnou, Palackého, Politických obětí, Říční, Stará Riviera, Svatopluka Čecha, Třebízského, U Ostravice, Václava Talicha.

Spádová škola: – Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

web:www.osmicka.cz

Školský obvod tvoří ulice: 17. listopadu, Bahno-Štandl, Beskydská, Boženy Němcové, Brožíkova, Březinova, Collo-louky, Čajkovského, Československé armády, Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaříkova, Kollárova, Lidická, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, Piskořova, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, Vítězslava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola: – Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

web:www.liskovec.cz

Školský obvod tvoří část obce: Lískovec.

Spádová škola:  Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107 

web: www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří části obce: Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice.

Spádová škola: – Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192

web: www.skola-skalice.cz

Školský obvod tvoří část obce: Skalice.

– Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

web: www.specskolynadeje.cz

nemá stanoven školský obvod.