ZAPOJTE SE DO TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU

René Stejskal

25. 10. 2022

Vážení občané Frýdku-Místku,

v současnosti probíhají práce na přípravě nového strategického plánu rozvoje města, který by měl vytyčit směr pro Frýdek-Místek na následující desetileté období. Rádi bychom znali Váš názor k tomuto tématu. Jaké vnímáte rozvojové priority, jaké jsou Vaše potřeby, jak jsou silné či slabé stránky města Frýdek-Místek a podobně.

Prosíme o vyplnění dotazníku do 31. října.

Zde naleznete online dotazník, kde máte možnost se k výše uvedenému vyjádřit. Vyplnění Vám nezabere více než 15 minut.

Druhou metodou zjištění Vašich názorů jsou tzv. pocitové mapy, kdy můžete ukázat na konkrétní místo ve Frýdku-Místku, které pro Vás znamená určitou emoci. Jedná se o 7 jednoduchých otázek, vyplnění Vám nezabere více než 10 minut.

Dotazník i pocitové mapy jsou anonymní a vyplnění jednotlivých otázek je dobrovolné.

Předem velice děkujeme za Vaši účast.