ZÁSTUPCI MĚST HLEDALI ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE

Jana Musálková Jeckelová

29. 8. 2022

Jak řešit energickou krizi, kolik je v zásobě surovin pro výrobu tepla a jaká bude jeho cena. Tyto otázky si kladli zástupci měst a kraje, kteří se sešli v Moravskoslezském energetickém centru.

„Občané jsou pro nás na prvním místě a díky ušetřeným financím budeme dál jednat tak, aby krize neomezila chod společností ani samotné obyvatele. Stát by měl ale s celkovou regulací cen a rozpočtem samospráv pomoci,“ uvedl po jednání primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Zásadní informací pro občany je, že surovin pro centrální zásobování teplem je v této sezóně dostatek. Cena tepla se zvýší v řádu desítek procent, v závislosti na jednotlivých městech a oblastech.

„Městská společnost Distep je pro odběratele velkou výhodou. Nakupuje teplo od dodavatelů, kteří jej vyrábějí z černého uhlí a biomasy, stále vede cenová jednání s dodavateli a ceny bude držet v úrovni předpokládané inflace,“ připomněl náměstek primátora pro majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011), který na setkání představitelů měst a kraje také zastupoval Frýdek-Místek.

Občany ale trápí také cena plynu, která se za poslední rok mnohonásobně zvýšila.

„Tam, kde jako město bohužel pomoci nemůžeme, jsou domácnosti, které získávají teplo individuálně, např. z plynu nebo elektřiny. A tady, jak už jsem několikrát veřejně prohlásil, musí začít konat zcela rozhodně a aktivně stát. Domácnostem a občanům v obtížné situaci musí cíleně finančně pomoci,“ dodal primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Distep aktuálně zásobuje ve Frýdku-Místku teplem téměř 19 tisíc domácností a také firmy. V současné době se zvedl počet zájemců, kteří se chtějí na Distep napojit. Mezi nimi jsou i ti, kteří se od Distepu před časem odpojili, ale nyní zjistili, že alternativní vytápění je dražší než formou centrálního zásobování teplem.