ZÁTIŠÍ PO PROMĚNĚ UŽ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ

Jana Musálková Jeckelová

5. 6. 2023

Zátiší ve Frýdeckém lese po proměně výrazně prokouklo. Zvelebení odpočinkového místa navrhli sami občané v anketě v rámci prvního participativního projektu ZAPOJ F-M 2022.  Oblíbený cíl procházek v novém už začali využívat výletníci.

Zátiší po zvelebení je plně k dispozici veřejnosti. Technické služby dokončily úpravy v rámci proměny odpočinkového místa ve Frýdeckém lese. Právě oblíbené lesní zákoutí s lavičkami „vyhrálo“ ve veřejné anketě, ve které lidé hlasovali pro jednu z devíti lokalit vytipovaných komisí. Následovala řada přípravných kroků ve spolupráci s občany, od plánovacího dne, přes dotazníkové šetření, získávání stanoviska obyvatel žijících na Zátiší, připomínkování konkrétního architektonického návrhu až k samotné realizaci proměny.

„Nejprve technické služby odstranily původní a již nevyhovující mobiliář, lavičky a stoly. Podle architektonického návrhu se zapracovanými požadavky občanů pak na místě zabudovali nové posezení, a to stoly s lavicemi, jednotlivě stojící lavičky, otočené buď do lesa nebo k silnici ke slunění, a také pohodlné slunící lavice-vlny, které jsou vhodné i na příjemné poležení pod korunami stromů,“ upřesnila hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Nechybí ani občany žádané workoutové prvky, tj. zde jednoduché hrazdy v různých velikostech, na kterých se mohou protáhnout jak děti, tak dospělí. Na místě původní betonové plochy řemeslníci vybudovali dřevěný altánek, který může sloužit k různým účelům, třeba k poležení na dece, uspořádání pikniku nebo třeba cvičení jógy. Samozřejmostí jsou odpadkové koše na tříděný odpad v jednotném designu s ostatním mobiliářem a stojany na kola. V přípravě je také úprava dopravního značení na tamní komunikaci, konkrétně jde o snížení rychlosti na 30 km/hod.

„Při realizaci stavby bylo nutné zohlednit stávající terén lesa, který je protkaný kořenovým systémem stromů a musel zůstat nepoškozený. Často je zde k vidění lesní zvěř, které se ale stavba také nijak nedotkla. Cílem proměny odpočinkového místa bylo nabídnout návštěvníkům kvalitní a pohodlné zázemí, ale zároveň zachovat původní ráz lesa a klid tohoto místa,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Zároveň radnice nechala občany vybrat další místo ke zvelebení, kterým je v 2. ročníku ZAPOJ F-M 2023 lokalita nevyužitého nároží u kruhového objezdu na třídě T. G. Masaryka. Po plánovacím dni, na kterém občané sdělili své nápady, nyní vystoupí s konkrétním návrhem proměny architekt. Veřejnost si návrh může prohlédnout na místě a zároveň jej také připomínkovat 8. června od 14 do 17 hodin.

Autor návrhu: Ing. Arch. Laura Doležalová; dozor: Ing. Arch. Lucie Šidlová.