ZBYTKY OVOCE A ZELENINY PATŘÍ DO HNĚDÝCH NÁDOB NA ODPAD

René Stejskal

15. 5. 2024

Nevíte, jak naložit se zbytky ovoce a zeleniny? Patří do biokontejnerů – hnědých nádob na odpad.

Ale pozor! Vyhazované zbytky ovoce a zeleniny nevkládejte do umělohmotných sáčků, ty do hnědých nádob nepatří. Pokud by v nádobě sáčky zůstaly, stejně jako jiný druh odpadu, znehodnotí se tak celý obsah nádoby, který proto nemůže být kompostovatelný a musí být uložen na skládku.

Rovněž není možné zbytky potravin vyhazovat z oken, nechávat na veřejných prostranstvích nebo odkládat vedle nádob na odpad. Stávají se pak potravou především pro potkany, kteří se v daném místě zdržují a množí.

Dalším nešvarem je odkládání bioodpadu, tj. pokosené trávy, větví, rostlinných zbytků ze zahrad, hnijícího ovoce nebo brambor do příkopů, lesa nebo na jiná veřejná prostranství. V takových případech se jedná o přestupek, který může být potrestán pokutou až do výše 50 000 korun.