ZMĚNA KLIMATU MĚSTO NEZASKOČÍ, RADNICE PŘIPRAVILA STRATEGII

Jana Musálková Jeckelová

14. 6. 2023

Frýdek-Místek dokončil plán, který městu pomůže se vyrovnat se změnami klimatu a jejími dopady na život obyvatel. Jde o tzv. Adaptační strategii, na jejíž přípravě se podíleli i samotní občané. Cílem opatření je mimo jiné zvýšení podílu zeleně ve městě.

Frýdecko-místecká radnice se připravila na nadcházející změnu klimatu. Dokončila strategický dokument zahrnující řadu opatření, jejichž zavedení do praxe zvýší kvalitu života ve městě. Reaguje tak na nepříznivé jevy, se kterými se občané v následujících letech budou potýkat stále častěji. Jde například o přehřívání historických center, letní vlny veder, přívalové deště, nedostatečné zasakování vody a další. Cílem je připravit Frýdek-Místek na změnu charakteru počasí, tak aby se lidé ve městě cítili dobře i za extrémních výkyvů počasí.

Pro radnici přitom bylo důležité zapojit do přípravy tzv. Adaptační strategie širokou veřejnost, také zástupce místních spolků a podnikatelů, tedy ty, kteří podmínky ve městě velmi dobře znají.

Zástupci města a odborníci během příprav Adaptační strategie.

„Loni v létě jsme spustili pocitovou mapu, do které mohli občané zaznačit, kde se během horkých dní cítí příjemně, a naopak upozornit na „problematické“ lokality v souvislosti s vedrem, nedostatkem zeleně, stínu a vodních prvků, i navrhnout zlepšení. Výsledky byly následně vyhodnoceny a zapracovány do dokumentu, podle kterého budeme postupovat, abychom do budoucna zajistili lepší zvládání veder, sucha nebo přívalových dešťů,“ vysvětlil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Na základě postupně realizovaných opatření se promění veřejný prostor, který má mít méně zpevněných povrchů, více stínu, zeleně, efektivnější hospodaření s dešťovou vodou, dále také budovy by měly mít lepší zastínění a zajištěno lepší nakládání s energiemi.

„Rovněž bylo ze zásobníku investic města vybráno osm prioritních projektů, do nichž je vhodné zapracovat opatření tzv. modrozelené infrastruktury, jako jsou například zelené střechy či fasády, vhodné druhy stínění nebo opatření vedoucí k efektivnímu využití dešťové vody,“ dodal náměstek primátora Jiří Kajzar.

Příprava adaptačního plánu je podpořena prostředky z Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Adaptační strategii pro město zpracovalo sdružení společností EKOTOXA, Raddit Consulting a Nadace Partnerství.