ZMĚNA REŽIMU DOPRAVY V ULICI BAHNO-PŘÍKOPY

Linda Holubová Blažková

25. 3. 2024

Na základě požadavků občanů, po projednání s Policií České republiky dojde ke ZJEDNOSMĚRNĚNÍ PROVOZU na ulici Bahno – Příkopy v úseku od objektu čp. 2517 po ulici Čelakovského (viz nákres).

Úpravy provozu jsou prozatím schváleny na dobu tří měsíců. Poté budou vyhodnoceny dopady tohoto opatření a bude rozhodnuto o následujícím postupu.