ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ – od 1. 4.

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

31. 3. 2022

S účinností od 1. 4. 2022 budou provedeny dílčí změny jízdních řádů městské hromadné dopravy, a to zejména z důvodu lepší návaznosti spojů městské hromadné dopravy na vlakové spoje o víkendech.

Větší změny se týkají linek č. 301 a 311, drobné změny budou provedeny u linek č. 307, 315, 316 a 317.

Nové jízdní řády budou po jejich schválení na konci března dostupné na webových stránkách města, v celostátních informačních systémech (např. IDOS) a budou změněny i na označnících zastávek.