ZNÁTE FRÝDECKO-MÍSTECKÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ? PROHLÉDNĚTE SI JE V NOVÉ FOTOGALERII

Jana Musálková Jeckelová

21. 9. 2023

Děti z Frýdku-Místku si mohou vybírat z 41 certifikovaných dětských hřišť (tzn. s prvky splňujícími určité normy), která nabízejí celkem 310 herních prvků. Většina z nich je oplocena.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HŘIŠTĚ VE MĚSTĚ

První z certifikovaných hřišť vzniklo v roce 2002 v Puškinově parku u legendárního hříbku, oblíbeného kolotoče ve tvaru muchomůrky. V roce 2020 byl starý hříbek, na kterém se potočilo nespočet dětí, již ve špatném technickém stavu a byl nahrazen novým modelem. Tehdy došlo také k rozšíření a zmodernizování samotného hřiště. V současnosti „Hříbek“ patří mezi nejvíce navštěvovaná hřiště ve městě.

Prvenství v návštěvnosti však drží hřiště na Olešné, které vzniklo v roce 2014. Zároveň je největším hřištěm ve městě, pyšní se výbornou polohou v hojně navštěvované rekreační oblasti, krásným okolím a dalším zázemím, např. dalšími aktivitami a občerstvením v dosahu. Na hřišti na Olešné si své najdou děti různých věkových kategorií, využít mohou od pískoviště, lezecké stěny, obrovské klouzačky i dlouhou lanovou dráhu.

ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI NA HŘIŠTÍCH

Úklid odpadků na dětských hřištích provádějí pracovníci technických služeb 1–3x týdně. Na pískovištích je písek vyměňován jednou ročně na jaře. V srpnu jsou pak pískoviště zkontrolována a podle potřeby je písek dosypán, vyčištěn nebo případně opět vyměněn. Hřiště jsou zařazena do systému několika kontrol zajištění bezpečnosti. Proškolení zaměstnanci TS a.s. provádějí běžné nezávislé kontroly a provozní kontroly 36krát ročně. Hlavní roční kontrolu provádí nezávislý revizní technik a dále stav kontroluje jednou ročně či namátkově v průběhu roku také pracovník odboru životního prostředí a zemědělství.

PŮVODNÍ HŘIŠTĚ

V době výstavby panelových domů přibývaly na území města původní, zejména kovové herní prvky. Tendencí nejen ve Frýdku-Místku je tyto původní prvky odstraňovat, a to zejména kvůli jejich zhoršujícímu technickému stavu a zajištění větší bezpečnosti.

PÍSKOVIŠTĚ

Děti mají k dispozici 112 pískovišť. Z tohoto počtu dojde ke zrušení 7 z nich, která nejsou součástí nových certifikovaných dětských hřišť. (Jde o pískoviště na adresách Tolstého 112, Pod Školou 131, Habrová 2940, Lískovecká 2867, Míru 1344, Čs. armády 536, Vrchlického 1681 a Frýdlantská 1888.) Důvodem jejich zrušení je minimální nebo žádné využití, existence dalšího, více využívaného pískoviště v docházkové vzdálenosti, špatný technický stav vyžadující větší opravu nebo vybudování nového pískoviště. Důvodem je také výskyt pískoviště v trase rekonstruované inženýrské sítě, případně jeho využívání nepřizpůsobivými občany.

Dětská hřiště jsou evidována v pasportu dětských hřišť a sportovišť. Zjednodušená verze je pro občany uveřejněná na internetových stránkách města Frýdku-Místku Dětská hřiště | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz) Součástí uveřejněného pasportu jsou také provozní řády dětských hřišť (certifikovaných a necertifikovaných a pískovišť). Zde jsou uveřejněny bližší informace o používání dětských hřišť, prováděných opravách, úklidech a jiné. 

Nově přinášíme fotogalerii všech certifikovaných dětských hřišť na území města (níže ukázka dvou nejnavštěvovanějších hřišť ve Frýdku-Místku): Hřiště ve Frýdku-Místku | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)