ZNOVUOBJEVENÉ SCHODIŠTĚ PROPOJÍ FRÝDEK A MÍSTEK

Jana Musálková Jeckelová

20. 9. 2022

Cestu mezi Frýdkem a Místkem zkrátí a zpříjemní znovuobjevené schodiště. Kamenné schody, které pamětníkům nejsou neznámé, se nacházejí ve svahu nad slezanským stadionem. Budou součástí trasy, která vznikne revitalizací parku Jižní svahy pod zámkem ve Frýdku.

Denně směřují lidé z jedné části dvojměstí do druhé. Většina cest však vede podél rušných komunikací, případně přímo přes železniční trať. Radnice plánuje propojení Frýdku a Místku zpříjemnit novou trasou.

Nové stezky navážou na stávající chodníky v parku Jižní svahy. Park čeká revitalizace, v rámci které bude také odstraněna zdevastovaná lávka, původně zdobný prvek nad prudkým svahem. Do parku Jižní svahy budou moci chodci díky objevenému schodišti vstoupit novou trasou.

Těsně pod magistrátem u Těšínské ulice jsme objevili mezi domy staré schody, kterými lidé v minulosti procházeli Jižními svahy. Přístup ke schodům blokuje garáž, která je postavena na městském pozemku. Pokud se nám tato věc podaří vyřešit, využijeme tyto schody pro novou spojnici, kterou se lidé dostanou k železniční trati,“ popsal náměstek pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Procházka z Frýdku do Místku nebo naopak tak bude výrazně kratší, což ocení ti, kteří spěchají a každá minuta navíc se jim hodí. Zároveň město oživí kus historie, a nejen pamětníci si vychutnají znovuobjevený průchod, kterým kráčívali naši předci. Schodiště se zařadí do soustavy chodníků a stezek na Jižních svazích.

Prodloužené stezky v Jižních svazích povedou chodce až ke skateparku pod svahem a k plánovanému podchodu pod železniční tratí u Faunaparku. Podchod plánuje vybudovat Správa železniční a dopravní cesty. Odtud budou lidé pokračovat po nově opravené modré lávce do Místku.