ZPRÁVY Z RADY

Jana Musálková Jeckelová

3. 2. 2023

Dne 31. ledna 2023 se uskutečnila 8. schůze rady města.

Rada města mimo jiné

rozhodla o:

  • neuplatnění inflační doložky u smluv o nájmu bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, včetně bytů v domech zvláštního určení, a to za období od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024;
  • poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tisíc korun z rozpočtu města na rok 2023 Židovské obci v Ostravě, a to na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova ve Frýdku-Místku;
  • uzavření Smlouvy o spolupráci a financování přípravy výstavby okružní křižovatky na silnici II/648 ve Frýdku-Místku (ulice Hlavní a Slezská);
  • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2023 subjektům: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí; Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka; Náš svět Pržno; Domov sv. Jana Křtitele Sviadnov; Společně (Senior point Frýdek-Místek); Adámkova vila – Domov se zvláštním režimem Raškovice; Linka bezpečí;
  • uzavření smluv o zajištění provozu sdílených kol s okolními obcemi (Baška, Dobrá, Staré Město, Sviadnov, Žabeň, Paskov).

Vydává:

  • provozní řád trhů.

Souhlasí:

  • s převzetím záštity primátora Petra Korče nad 26. Mezinárodním folklorním festivalem CIOFF®/IOV Frýdek-Místek a nad 41. Společenským plesem Českého červeného kříže Frýdek-Místek.