ZPRÁVY Z RADY

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

19. 5. 2022

Více než 70 materiálů k projednání měli před sebou městští radní na 105. schůzi rady města konané v tomto týdnu.

  • Součástí obsahově náročného jednání byly valné hromady obchodních společností DISTEP a.s. a Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., které předkládaly zprávy o chodu společností za uplynulý rok.
  • Radní se dále zabývali městskými financemi, kdy mimo jiné schvalovali další změny v rozpočtu nebo pořízení přenosných platebních terminálů pro bezhotovostní výběr pokut Městskou policií Frýdek-Místek. Městské policie se týkal také další materiál o nákupu vozidla pro strážníky.
  • V rámci hospodaření s majetkem města byla radou města doporučena ke schválení zastupitelstvu Koncepce nakládání s bytovým a nebytovým fondem města Frýdku-Místku pro rok 2022–2026, která hodnotí současný stav bytového a nebytového fondu ve vlastnictví města, zabývá se také nájemným a souvisejícími pohledávkami a dalšími záležitostmi. 
  • V oblasti školství radní odsouhlasili navýšení dotace pro mládežnický hokej. Na základě uskutečněného výběrového řízení byla jmenována ředitelkou Národního domu Gabriela Kocichová.
  • V rámci dopravy radní schválili zadání veřejných zakázek na opravu Heydukovy a Horymírovy ulice a také povrchu parkoviště před nemocnicí v ulici E. Krásnohorské. Došlo také schválení memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnice II/648 (Hlavní třída) a silnice II/477 (ulice Slezská). Rada se zabývala se také novou koncepcí parkování ve městě.
  • Ze schůze rady vzešla dále změna otevírací doby arboreta, které bude celoročně otevřeno již od 7 hodin ráno (původně od 8. hodiny).
  • Radní měli na stole také návrh na uzavření smluv na poskytnutí dotací pro nákup hybridních automobilů a změnu územního plánu.
  • V rámci veřejných zakázek bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na opravu lávky v Riegrově ulici nebo materiál o rekonstrukci dětského hřiště v ulici F. Linharta. Mezi zakázkami se opětovně objevila také oprava elektroinstalace v MŠ Pohádka F-M, jelikož prvně vybraná firma zakázku odřekla kvůli změnám cen materiálů.
  • V závěru jednání radní schválili převzetí záštity primátora a statutárního města nad blížícími se červnovými festivaly: Městský folklórní festival 2022, FM City Fest 2022 a Sweetsen Fest 2022.

Další jednání rady města se uskuteční 31. května 2022.