ZPRÁVY Z RADY

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

16. 2. 2022

Městští radní mají za sebou další, tentokrát třetí jednání v roce 2022.

Na stole měli rozsáhlý program o více než 60 bodech. Schvalovali například další rozpočtová opatření, návrhy na poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti výchovy, vzdělání, sportu a kultury. Rukama jim prošly materiály týkající se sbírkového programu Daruj F-M nebo nové obecně závazné vyhlášky a mnoho dalších. Rada schválila všechny projednávané body.

Vybíráme z programu:

Město

 • šetří s „rezervou na městské investice“, do speciálního rezervního fondu putují peníze z prodeje nepotřebného městského majetku.
 • nezvýší v období od 1. 3. 2022 až 28. 2. 2023 nájmy o inflaci (týká se bytů v domech ve vlastnictví města, včetně domů se zvláštním režimem).
 • bude mít nové moderní webové stránky.
 • obyvatelům nabídne nejjednodušší způsob placení poplatků přes online platební portál.
 • opraví podmáčenou budovu Základní školy v Lískovci.
 • nechává ve svém majetku pozemky tvořící areál fotbalového hřiště v Lískovci (zájemce o koupi TJ Sokol Lískovec stáhl žádost).  
 • poskytne 20tisícový dar organizaci, která pečuje o válečné veterány okresu Frýdek-Místek a pořádá akce podporující vlastenectví.
 • poskytne 30tisícový dar šestici hasičů jednoty Sboru dobrovolných hasičů Frýdek, kteří v roce 2021 pomáhali s odstraňováním škod po ničivému tornádu na jižní Moravě.

O čem rozhodnou ještě zastupitelé:

 • Pravidla pro pořádání venkovních akcí a nočního klidu upraví nová obecně závazná vyhláška.
 • V programu Daruj F-M budou lidé moci přispět na pořízení nových lavic do kostela svatého Jana Křtitele ve Frýdku.
 • Město poskytne příspěvky v rámci dotačních programů na tento rok desítkám subjektů v oblasti výchovy, vzdělání, sportu, kultury a sociální oblasti.

Rada města bude opět jednat 1. března, zastupitelé zasednou 9. března.