ZPRÁVY Z RADY

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

26. 1. 2022

Městští radní mají za sebou druhé jednání v roce 2022. Na stole měli tentokrát mimo jiné návrh rozpočtových opatření nebo materiály týkající se hospodaření s majetkem města. Rada schválila všechny projednávané body.

Město:

  • zajistí prostřednictvím dodatku smlouvy o výpůjčce prostor v majetku města organizaci Aktivní senioři FM působnost v Centru aktivních seniorů v Anenské ulici v Místku.
  • poskytne 50tisícovou dotaci Židovské obci v Ostravě, která prostředky využije na částečnou úhradu nákladů spojenou s opravou a údržbou židovského hřbitova ve Frýdku v roce 2022.
  • poskytne 20tisícové dary Sboru dobrovolných hasičů Frýdek a společnosti Království lašské, která vydává kulturně-vlastivědný čtvrtletník Lašský dostavník.
  • nechá obnovit krucifix na Vršavci ve Frýdku.

→ Moravskoslezský kraj poskytne účelovou neinvestiční dotaci Městské knihovně Frýdek-Místek ve výši 1 678 000 Kč.

Radní dále schválili:

  • Zvolení nového člena dozorčí rady společnosti DISTEP, a. s.
  • Složení členů komise, která vybere nového ředitele Národního domu.
  • Plán tvorby Koncepce rodinné politiky statutárního města Frýdku-Místku na období 1. 7. 2023 – 1. 7. 2026.
  • Odvolání člena představenstva městské organizace Technické služby.

Další jednání rady města se uskuteční: 15. 2.