ZPRÁVY Z RADY

Jana Musálková Jeckelová

29. 6. 2022

Uskutečnila se 109. rada města. Schůze byla opět tematicky pestrá a radní schválili všechny předložené materiály.

Zabývali se mimo jiné provozem objektu Centra aktivních seniorů:

  • S organizacemi, které doposud objekt využívají, město podepíše novou smlouvu na dobu neurčitou.
  • Ostatní organizace, které mají zájem využívat místnosti ke svým činnostem, budou moci provádět rezervaci a uzavírat smlouvy o krátkodobých výpůjčkách.
  • Organizaci, využívaní prostor, časový rozvrh aktivit i uzavírání smluv o krátkodobých výpůjčkách zajišťuje odbor sociálních služeb prostřednictvím svého zaměstnance.
  • Veškeré služby související s výpůjčkou budou hrazeny z rozpočtu města, správu, zabezpečení a údržbu zajišťuje odbor správy obecního majetku.

V souladu s prioritami schválenými v Místním akčním plánu rada podpořila žádosti o dotace a poskytnutí finančního příspěvku města na projekty: „Přírodní vědy názorně“ 1. ZŠ a „Modernizaci odborných učeben“ 2. ZŠ a ZŠ Lískovec.  

Radní dále schválili:

  • podmínky dotačních programů na podporu sportu, kultury a výchovy a vzdělávání pro rok 2023.
  • seznam projektových záměrů pro získání dotací z EU, šlo o: dopravní terminál v ulici Nádražní, modernizaci pěti křižovatek a vybudování dopravního dispečinku, pořízení vybavení na zavedení virtuální reality do devíti ZŠ ve městě, modernizaci poboček Turistického informačního centra (TIC), dále vybudování nových prostor v Centru denních služeb – Domovinka a v Krizovém bydlení Bethel, a revitalizaci Městské knihovny F-M.
  • zvýšení výdajů na zajištění městské hromadné dopravy o 10 milionů Kč vzhledem k rostoucím cenám CNG.
  • další nezbytné dokumenty v souvislosti s aktuálně probíhajícími stavbami: sídla městské policie v Těšínské ulici a rekonstrukci hasičské zbrojnice v ulici Střelniční ve Frýdku.
  • realizaci nové fasády MŠ a ZŠ Skalice a také nezbytné kroky pro vybudování parkovacích míst tamtéž.  

V souladu s řádným výběrovým řízením byly jmenovány: ředitelkou Centra pečovatelské služby paní Šárka Prokopová a vedoucí investičního odboru magistrátu paní Kateřina Dehnerová.

Velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku Jednotce sboru dobrovolných hasičů Frýdek pořídí kvůli zamítnuté dotaci samo město, a to za 10 milionů korun.  

Další schůze rady města se uskuteční 19. července.