ZPRÁVY Z RADY

René Stejskal

16. 8. 2022

Na 111. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané 16. srpna 2022 projednali radní 55 materiálů.

DOTACE

Radní doporučili ke schválení zastupitelstvu města návrhy na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Také doporučili ke schválení zastupitelstvu:

  •  návrhy na poskytnutí investičních i neinvestičních dotací a uzavření smluv týkajících se programu Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí
  • návrhy na poskytnutí investičních dotací z programu Podpora napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města
  • návrh na poskytnutí podpory z programu Podpora výsadby dřevin

OPRAVY KOMUNIKACÍ

Na základě žádosti osadních výborů zadali radní zakázku na opravu příjezdové komunikace k č. p. 71 a zakázku na rekonstrukci komunikace v Panských Nových Dvorech u ulice Pod Zámečkem.

PŘÍPRAVA INVESTICE

Schválena byla příprava území pro vybudování tělocvičny u 2. ZŠ v ulici Jana Čapka.

OSTATNÍ

Rada města doporučila zastupitelům ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit města Frýdku-Místku na období 2022 až 2025.

Radní schválili Návštěvní řád veřejného hřiště pro psy v ulici Viléma Závady.