ZPRÁVY Z RADY

Jana Musálková Jeckelová

24. 11. 2022

Po 4. v novém volební období se sešli členové Rady města Frýdku-Místku.

Rada města doporučuje ke schválení zastupitelům:

  • návrh rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2023, kdy má město hospodařit s příjmy ve výši 1 508 409,95 tis. Kč, předpokládané výdaje mají být ve výši 1 873 253,10 tis. Kč.
  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na léta 2024-2025.

Radní dále doporučují zastupitelům rozhodnout o:

  • poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2023“ a uzavření smluv se subjekty, které připravují jednotlivé projekty. Konkrétně jde například o doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a další.
  • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2023 subjektům v oblasti sportu, výchovy a vzdělávání; v oblasti mládežnického sportu; v oblasti kultury, v oblasti podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdku-Místku; dále na podporu a rozvoj sociálních služeb na rok 2023.
  • o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku.
  • poskytnutí investiční dotace hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje ve výši 750 tis. Kč, a to na rekonstrukce budov hasičské stanice ve Frýdku-Místku, zaměřené na revitalizaci vnitřních prostor, zvýšení úrovně zabezpečení objektů, snížení energetické náročnosti budov, a to včetně vypracování projektové dokumentace.

Radní rozhodli o:

  • předložení žádosti o dotaci z rozpočtu MSK na Den pro seniory 2023.

V pořadí 2. zasedání zastupitelstva v novém volebním období se uskuteční 14. prosince 2022.