ZPRÁVY Z RADY MĚSTA

Jana Musálková Jeckelová

11. 10. 2022

Uskutečnila se 116. schůze Rady města Frýdku-Místku.  

Výběr ze schválených bodů:

  • Konání a záměr vánoční sbírky: Sbírka Vánoční strom se uskuteční od 25. 11. do 31. 12. 2022 na náměstí Svobody v Místku. Účelem sbírky je získání finančních prostředků pro Hospic Frýdek-Místek, p.o., na zakoupení kyslíkových koncentrátorů pro klienty hospice.
  • Podpora příspěvkových organizací (škol a školek) v záměru revitalizace zahrad; v případě, že získají dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, zřizovatel (statutární město Frýdek-Místek) poskytne finanční prostředky na spoluúčast.

Co školy plánují:  

5. ZŠ, ul. E. Krásnohorské: úprava a modernizace stávající travnaté plochy před budovou základní školy na zahradu s přírodními prvky a zkvalitnění vzdělávání žáků ve venkovním prostředí. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům zázemí pro praktickou a teoretickou výuku v oblasti EVVO pomocí nových prvků, čímž přispěje k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy u žáků základní školy.  Součástí projektu jsou zejména: úprava plochy zahrady, zastínění, informační tabule, zahradní nábytek, výsadba rostlin aj.

MŠ Barevný svět, ul. Bavlnářská: arboretum, motýlí louka, vyvýšené záhony a fóliovníky, kompostér, bylinková spirála, školní lesík, hmyzí hotel, naučné aktivity, posezení, revitalizace plochy školní zahrady.

MŠ Barevný svět, Slezská: arboretum, broukoviště, hmyzí hotel, naučné aktivity, nášlapné chodníčky, ovocné keře, revitalizace plochy zahrady.

MŠ Radost, ul. J. Trnky: úprava na zahradu s přírodními prvky a zkvalitnění vzdělávání dětí ve venkovním prostředí. Arboretum, jezírko, stopy zvěře, potravní labyrint a další. Jednotlivé expozice budou doplněny o výukové tabule a další nezbytné prvky pro efektivní trávení času v zahradě.

ZŠ Lískovec: vybudování přírodní zahrady přinášející rozvoj smyslů, prostřednictvím kterých mohou děti vnímat mnoho nových vjemů a současně se vzdělávat o tom, co nám příroda přináší a proč je důležité ji chránit. Záměr projektu je v souladu s ŠVP – Dělejme spolu lepší školu a s dlouhodobým ekologickým zaměřením školy. V rámci projektu bude řešeno osazení vznikajícího arboreta a rovněž uložení kompostu.

  • Přijetí účelově určených peněžních darů pro konkrétní ZŠ a MŠ na úhradu stravného (projekt „Obědy pro děti“ na 11. ZŠ v ul. J. z Poděbrad a na 6. ZŠ v ul. Pionýrů) a úpravu záhonů včetně okrasných kamenů (MŠ Pohádka, ul. Třanovského).
  • Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 117 tis. Kč na konání Den Země 2023: Hlavním tématem akce je „Ekologická domácnost“. Budou zajištěny hry a soutěže s environmentální tematikou, zážitkové aktivity týkající se recyklace bavlny, aktivity na téma „Odpady“ a „Recyklace použitých olejů“, informace o znečištění ovzduší, ukázky měření a pokusy na téma „Ovzduší“ a edukativní show „Smokeman zasahuje“.
  • Předání výtěžku sbírky Daruj FM: Sbírka trvala od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022, a to za účelem získání finančních prostředků pro Římskokatolickou farnost Frýdek na pořízení nových lavic do kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku. Celková částka veřejné sbírky k datu jejího ukončení je 412 408,10 Kč, z čehož 200 000 Kč darovalo město Frýdek-Místek.
  • Předložení projektového záměru města Bulvár – propojení ulic Těšínská a Nádražní (tj. je vybudování průchodu mezi ulicemi Těšínská a Nádražní v části bývalého areálu Slezanu, zpřístupnění a otevření areálu pro další využití) za účelem získání příspěvku z dotačního titulu EU prostřednictvím ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027.
  • Oprava komunikace a chodníku v ulicích: Topolová, Javorová, Habrová, a to na základě požadavků občanů a špatného stavebního stavu. Práce provedou TS a.s. a půjde o výměnu stávajícího povrchu za nový živičný povrch, součástí opravy bude výměna obrub včetně bezbariérových úprav.
  • Pořízení Studie proveditelnosti rezidentního parkování na sídlišti Slezská a uzavření smlouvy o dílo k této zakázce malého rozsahu.
  • Pojmenování dosud bezejmenných ulic v Zelinkovicích-Lysůvkách – nové názvy ulic, podél který vznikají nové rodinné domy, jsou Chlebovická a K Václavíkům.
  • A dále schválení neinvestiční dotace (Armáda spásy, projekt „Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek“), přijetí dotací z rozpočtu MSK (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Semafor, příspěvkové organizace města poskytující sociální služby) a dodatků k probíhajícím investičním akcím (výstavba sídla MP, rekonstrukce hasičské zbrojnice, rozšíření hřbitova, příprava území pro výstavbu tělocvičny u 2. ZŠ) a další.